La crisi en el sector pesquer

La Pesca, un sector en regressió per culpa de molts factors, i es que al temps que estem encara és una de les activitats basades en la incertesa. A dia d’avui el pescador surt a la mar sense saber si agafarà o no peix, ni les quantitats, ni quin tipus, i això és un problema molt important ja que el compradors de peix no es poden arriscar a comprar un peix que no podran vendre, tot i que el peix que arriba a llotja és de molta qualitat.

A més a més, el preu del combustible, l’esclavitud de l’ofici, els pocs guanys, etc etc, han fet que molts patrons decideixin que ja ha arribat el moment de deixar l’ofici que durant generacions s’ha vingut practicant a l’Ametlla.

Aquest any ja portem dos embarcacions de pesca d’arrossegament que han estat desguassades, ara li toca el torn a la Cala 2, quina serà la pròxima?.