L'espectacle

Cada tarda, de forma puntual, les gabines i demés làrids es concentren en gran vols que seguiexen les barques que tornen a port després de la jornada de pesca. Realment és un espectacle, diferents espècies, des de gavines gavians, xatracs ...

A la imatge podeu veure un parell de gavians.