...Ser un ocell estornell

L'estornell vulgar ( Sturnus vulgaris) és una de les espècies que actualment es troba en ple creixement poblacional, molts cops causant de problemes en zones verdes urbanes.