La Rabosa
La Guineu (Vulpes vulpes), tot i que aquesta està una moca prima, ja que el menjar escasseja, jo les trobo precioses, és l'únic cànid salvatge que podem veure per les nostres terres, esperem poder-les veure per molt temps.