El lliri de mar
Ja han començat a florir els lliris de mar, és sorprenent com en un ambient tant erm com les dunes hi pot créixer i florir la vegetació, particularment m'agrada moltíssim veure amb darrere any com la s'imposa la vida a les dures condicions dels ambients dunars de les nostres platges.