Guerra d'altres mónsLa lluita per l'
espai, pel territori, és un dels principals conflictes que es donen al món. Un exemple els dos de la foto, a l'esquerra Caloplaca aurantia i la dreta Diplotomma epipolium cara a cara per un tros s'espai damunt d'una roca.