l'Illot
m'hi passaria hores assegut mirant aquest paisatge i escoltant el cant de la merla blava.