Les "meves" àguilesLamentablement moltes de les espècies de rapinyaires de la península estan o han estat afectats per les activitats humanes, espècies com, l’àguila imperial, àguila real o la cua barrada han estat maltractades per l’home. És en aquesta última que vull fer incidència.

Ja deu fer una mica de 3 mesos em van fer partícip d’un treball de conservació d’un dels grans rapinyaires de la nostra fauna, prop del meu poble hi ha una parella d’aquestes majestuoses aus.Per tal de tenir-la controlada, saber la seva distribució i les zones de caça i el territori que ocupa se’ls hi havia de ficar un transmissor que via satèl·lit ens dirá, en qualsevol moment, on es troben.

Finalment i després d’un 3 mesos de feina les varem capturar, anellar i instal·lar el transmissor, ara volen amb una mica menys d’intimitat però amb la certesa que hi ha algú que és procura per la seva existència.

A la foto em podeu veure alliberant el mascle, un moment únic i inoblidable, la feina de 3 mesos es veia acabada de forma satisfactòria i amb un gran enriquiment personal.